Utbildningar inom HACCP och livsmedelshygien

Utbildningar inom HACCP och Livsmedelshygien

Projektet Exdura handlar om nytänk inom utbildning, hur djup kunskap paketeras på nya spännande sätt, så den blir mera lättillgänglig. Här finns den senaste vetenskapen blandad med smarta lösningar för hur kunskap inhämtas och omvandlas till praktiska lösningar.

 

Exdura har verktyg för upprättande av alla former av riskbedömning i processer där mat/livsmedel hanteras.

 

Med Exdura skapas nya förutsättningar på ett sätt som lyfter och berikar, gör det möjligt att ta nästa steg i en utvecklingsprocess. Det handlar om att skapa ökad medvetenhet om risker samtidigt som en dynamisk rörelse pågår. När verksamheten växer uppstår inte sällan ett växande kunskapsunderskott som kan vara klokt att följa upp och underhålla.

 

 

Kurser är som följer:

 

1, ILS - Interaktiv livsmedelssäkerhet. Steg 1 - 5.

 

S1. Muntlig kurs med aktiv undervisningstid ca 4-7 timmar.

S2. Livsmedelskejdan. Engelska.

S3. Livsmedelskedjan. Svenska.

S4. Konsumentperspektiv. Svenska, Engelska, Polska.

S5. Implementering, validering och verifiering. Svenska, Engelska.

 

Frågor kan ställas till; ils@roleco.se. Att: Roger Södervall.