Nyheter

Nya hållbara perspektiv

Den finns nog inte en enda människa som inte på något sätt upplevt negativa händelser kopplat till en ohållbar livsstil. En hållbar livsstil behöver inte vara att "smutsa ner" i naturen. Det kan vara något så enkelt som att äta lite får mycket kött, än vad som är bra för hälsan. Kan också handla om ett outnyttjat gymkort. Begreppet hållbarhet handlar om alla aktiviteter som går att försvara i alla led som påverkas av den utförda aktiviteten. Vad då försvara, vad menas med det?

Alla vet att det är bra med källsortering. Den som sorterar sina sopor har lätt att försvara sin handlingar. Personen som källsorterar har lätt att förstå hur denna handling gynnar hållbarhet.

Världen befinner sig i en situation av många nya vägval. Men kanske är det så att vägen tillbaka är utraderad. Tiden som varit är ohållbar. Vägarna framåt är många, men har det gemensamt att alla måste förändra sin livsstil. Faktum är att läget är sådant att tiden börjar bli knapp.

Agenda 2030 handlar om vad som måste förändras. 17 delar som leder fram till en hållbar livsstil. Just nu pågår utvecklingen med full kraft. Den nya hållbara livsstilen ställer krav på dem som har för avsikt att vara med i den gröna omställningen. Idag finns oändliga möjligheter för den som förstår att vara förbredd inför vad som väntar. Agenda 2030 handlar om vad som skall vara klart fram till 2030. Alltså, om 14 år skall vi vara hållbara. 14 år kan tyckas vara en lång tidperiod, men med tanke på vad som skall hända under denna period, så handlar det om snabba beslut.

2030 skall dagens livsmedelsföretag producera Ekologiska livsmedel. Det innebär att efterfrågan av Ekologiska råvaror mycket snabbt kommer att öka. Idag finns ett stort underskott av Ekologiska råvaror. Sannolikt är det så att det redan idag (2016) saknas ca 2000 Ekogårdar i Sverige. Bara en mindre del av marknadens matprodukter är Ekologiska. Det behövs snabba och kraftfulla åtgärder för att få fart på den gröna omställningen, där alla kan vara med och sätta fart på hjulen. Det handlar om en bättre kommunikation mellan alla aktörer i kedjan från jord till bord.

Ska fler livsmedelsföretag våga satsa på Ekologiska produkter, krävs att fler väljer mat med Ekologiskt ursprung. Det är först när efterfrågan blir fullt ut stabil som fler Ekogårdar börjar växa fram. Denna rörelse handlar om en kedja av vinnare. Det skapas en levande landsbygd med företag som inte använder gifter vid odling och uppfödning av djur. En livsmedelsproduktion med välubildade aktörer som framställer mat utan tillsatser och kemikalier.

Idag finns verkligen chansen att bygga upp en ny fräsch matmarknad i Sverige som bygger på konsumentmakt. Varje gång en Ekologisk matprodukt hamnar i matkassen är ett steg mot ett nytt matlandskap. Nya möjligheter växer fram, nya vägar till välbefinnande och ett hållbart samhälle öppnar upp spännande vägar in i en framtid som redan idag är på god väg att förverkligas.