Etangasens antiseptiska förmåga

Etangas; Ett alternativ till penicelin

 

Rapporterna duggar tätt, det som händer med penicilinet är kanske en av de största utmaningar som återstår att hantera. Antalet Bakterier som lärt sig att leva ganska väl tillsammans med Penicilin blir snabbt fler. Sett ur ett bredare perspektiv var det kanske inte så smart att bekämpa bakterier med andra levande mikrorganismer. Alla som är insatta i mikrobernas liv vet hur snabbt de anpassar sig till nya omständigheter.

70 år med penicilinet har fungerat väl, men nu kan det vara så att bakterierna ser ut att besegra även Penicilinsvampen. Vilket är vardag ute i naturen, där är bakterierna mycket bättre nedbrytare än den bästa svamp.

Därför känns det inte sannolikt att det går att utveckla idén med Penicilin så värst mycket mera.

Vad kan göras med Etangas?

 

Etangas i små mängder kan användas som bakteriedödare. Det kan t ex inhaleras i lungor, kan användas vart som i kroppen där det pågår angrepp av bakterier. Den fungerar även fint att använda som del i en inomhus-atmosfär i syfte att hindra spridning och tillväxt av mikrober. Den är verksam mot allt mikrobiellt liv även mögel osv, Etangasen är verksam en kort stund för att snabbt spädas ut i luften och förvandlas då till koldioxid och vatten.